Viết mobile app quản lý kinh doanh môi giới bất động sản

mekongsoft

New member
#1
Mekong Soft là đơn vị chuyên viết phần mềm theo yêu cầu. Chúng tôi nhận viết phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất, ERP, mobiel app bất dộng sản. Phần mềm được viết trên winform, web app, mobile app tùy nhu cầu của khách hàng.
Bản mobile app Mekong Soft đã triển khai cho một số đơn vị:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp%2520bat%2520dong%2520san1.png&hash=714cf4dccac4368a450dbeac62e79d87


Giao diện tìm kiếm trên mobile app

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp-mobile-quan-ly-bat-dong-san%2520%283%29.png&hash=c8cb9b7e01b57da5fe49baead7fe73b7


Quản lý danh sách khách hàng - giúp dpanh nghiệp chăm sóc khách hàng tốt hơn. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn trong ngành kinh doanh môi giới bất động sản.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp-mobile-quan-ly-bat-dong-san%2520%287%29.png&hash=7be4d30a2b31ad071b40055b2ae63dc2


Quản lý danh sách dự án

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp-mobile-quan-ly-bat-dong-san%2520%2812%29.png&hash=cd14817b545bc3232adab070f6cc19f7


Giao diện form thêm dự án trong phần mềm được thiết kế thân thiện, người dùng dễ dàng thao tác.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp-mobile-quan-ly-bat-dong-san%2520%2813%29.png&hash=cf38350fb0f743b65b4c41475256c69f


Cập nhật trạng thái dự án: còn bán, đã bán, ngưng bán, gọi lại sau... Giúp nhân viên tư vấn nắm được tiến trình giao dịch, chăm sóc khách hàng.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp-mobile-quan-ly-bat-dong-san%2520%285%29.png&hash=012df2f97d457d33c8fa937c7900ade5


Quản lý tình hình biến động giá của bất động sản qua các năm

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fapp-mobile-quan-ly-bat-dong-san%2520%289%29.png&hash=71e4f55c783bfe8085cfbe44e0dd8dca

Phân quyền người dùng chi tiết từng module trong hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản

Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn triển khai, dùng thử: 0939551190

(Do giới hạn mình chưa chèn link được, các bạn search Mekong soft và tìm link đăng ký dùng thử cho từng lĩnh vực phù hợp nhé)
 
Top