THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Quantran

New member
#1
DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI LUẬT BISTAX

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
PHÍ DỊCH VỤ
THỜI GIAN
Cá nhân
Tổ chức
Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
800 USD
1.000 USD
15 ngày làm việc
Thay đổi vốn đầu tư
1.000 USD
1.500 USD
30 -35 ngày làm việc
Góp vốn/Chuyển nhượng
1.200 USD
1.700 USD
30 -35 ngày làm việc
CHI PHÍ TRÊN ĐÃ BAO GỒM
Toàn bộ lệ phí cấp phép
Dịch thuật tài liệu sang ngôn ngữ theo yêu cầu
Hóa đơn GTGT
Hồ sơ giao nhận tận nơi theo yêu cầu
 
Top