Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

Quantran

New member
#1
Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

Để tiết kiệm chi phí khi thành lập công ty. Luật Bistax luôn có những phương án tối ưu nhất dành cho nhà đầu tư. Tại bài viết này Luật Bistax chỉ nêu cụ thể Nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu gì. Mọi việc còn lại là do Luật Bistax thực hiện!

Ưu điểm thành lập công ty gián tiếp

Tiết kiệm chi phí
Hồ sơ đơn giản
Không bắt buộc góp vốn thực tế
Không phải xin Giấy chứng nhận đầu tư
Thích hợp cho những nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại trong nước

Nhược điểm
Phải tìm được người Việt Nam đứng tên, sau khi có các giấy tờ pháp lý tiến hành chuyển nhượng lại cho người nước ngoài
Không thích hợp với những lĩnh vực hoạt động liên quan đến giao dịch quốc tế, góp vốn đầu tư thật, xin miễn giảm thuế

Quy trình và tài liệu yêu cầu khi thành lập công ty
Bước 1: Thành lập công ty vốn Việt Nam

Nhà đầu tư lựa chọn 1 trong các gói dịch vụ tại Luật Bistax tại đây

Bước 2: Tiến hành thủ tục xin chấp thuận mua lại phần vốn góp

Bước 3: Sau khi có văn bản chấp thuận mua lại phần vốn góp, Công ty tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn cho Nhà đầu tư.

Hồ sơ yêu cầu và phí dịch vụ
Lưu ý:
Tài liệu Nhà đầu tư cần chuẩn bị được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp


Đối với cá nhân:
<= TÀI LIỆU YÊU CẦU =>
Đối với tổ chức:
BƯỚC 1

Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Passport của người Việt Nam
BƯỚC 2
Bản sao công chứng Passport của Nhà đầu tư
Bản sao Giấy phép kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản sao passport/Hộ chiếu của người đại diện vốn góp
BƯỚC 3
Bản sao công chứng Passport của Nhà đầu tư
Bản sao Giấy phép kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản sao passport/Hộ chiếu của người đại diện vốn góp
Ghi chú: Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.
THỜI GIAN
BƯỚC 1
: 05 ngày làm việc
BƯỚC 2,3: 20 ngày làm việc
KẾT QUẢ BÀN GIAO
Mọi thông tin giấy tờ pháp lý theo đúng yêu cầu của khách hàng
PHÍ DỊCH VỤ TRÊN ĐÃ BAO GỒM​
Toàn bộ lệ phí nhà nước
Lệ phí đóng thuế Môn bài
Xuất Hóa đơn GTGT
Tài liệu dịch thuật công chứng
Tất cả các chi phí khác nếu có phát sinh LUẬT BISTAX hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và chi trả.
 
Top