Tạm ngừng kinh doanh cần các thủ tục gì?

haiyen123

New member
Xác minh
#1
Khi kinh doanh, đầu tư bất kỳ một lĩnh vực nào nếu không được thuận lợi và gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động thì công ty đó rất dễ bị phá sản. Chính vì thế nhiều doanh nghiệp đã chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh.

Xem thêm chi tiết tại đây

Thế nhưng cũng có rất nhiều người băn khoăn khi làm những thủ tục này. Họ không biết bắt đầu từ đâu và cần chuẩn bị những giấy tờ gì?sẽ chia sẻ cho bạn tạm ngừng kinh doanh cần những thủ tục gì. Hãy theo dõi cùng chúng tôi nhé!


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fthutucdangky.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Ftam-ngung-kinh-doanh-can-nhung-thu-tuc-gi-2.png%3Fresize%3D640%252C312%26ssl%3D1&hash=a3686193637cf5c4114f12b3fab0c394


Trước khi tạm dừng kinh doanh
Trước khi một doanh nghiệp muốn tạm dừng kinh doanh thì doanh nghiệp đó cần họp các ban và đưa ra những văn bản liên quan như Biên bản họp của Hội đồng thành viên

  • Của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  • Của hội đồng thành viên đối với công ty trách nghiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


  • Của Đại cổ đông đối với công ty cổ phần


 • Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh và những quyết định kèm theo.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh


Khi muốn tạm ngừng kinh doanh cần phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Thông báo hoạt động kinh doanh theo mẫu


  • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của hội đồng thành viên đối với công ty trách nghiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của đại cổ đông của công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh


  • Những doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc những giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài những giấy tờ trên cần chuẩn bị thêm: bản sao hợp lệ của những giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy đề nghị bổ sung.  • Cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp/ giấy giới thiệu doanh nghiệp thì cần văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật


 • Trong trường hợp ủy quyền người ủy quyền phải nộp giấy chứng thực cá nhân như chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu của người được ủy quyền
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fthutucdangky.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Ftam-ngung-kinh-doanh-can-nhung-thu-tuc-gi-3.jpg%3Fresize%3D640%252C427%26ssl%3D1&hash=1a06d5582d5cdaab7109e5220a98e31b
 
Top