Phần mềm sản xuất in ấn quảng cáo, tổ chức sự kiện theo yêu cầu

mekongsoft

New member
#1
Chức năng phần mềm quản lý cho công ty quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện

KINH DOANH

- Phiếu báo giá: duyệt giá, thuê ngoài
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Phiếu xác nhận bảo lãnh thanh toán
- Phiếu yêu cầu mua hàng: mua đầu tư, mua cho đơn hàng
- Phiếu yêu cầu thiết kế in ấn
- Phiếu yêu cầu thuê ngoài
- Phiếu đơn đặt hàng, đơn đặt hàng được liệt kê
- Kế toán lập Phiếu thu
- Phiếu yêu cầu PG, phiếu yêu cầu và thanh toán thuê ngoài
- Book nhân sự:

+ Phiếu book người phát sinh
+ Book người khảo sát: BGD duyệt
+ Book thu cọc: BGD duyệt
+ Phiếu yêu cầu nhân sự: Kế toán và BGD duyệt


ĐIỀU PHỐI NHÂN SỰ

- Nhận thông tin đơn hàng chuẩn
- Các phiếu book nhân sự
- Lịch phân công: từ phiếu yêu cầu nhân sự

ĐIỀU PHỐI XE

- Phiếu thanh toán cước phí vận chuyển
- Phiếu yêu cầu xe, sắp xe: theo lịch phân công, xe công ty hay thuê ngoài, giá tiền từng chuyến, thời gian bắt đầu đi, thời gian về.

HẬU CẦN
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphan-mem-san-xuat-in-an-quang-cao-6%281%29.PNG&hash=99d156970ee0ff665525d05bc3987f9c


- Phiếu yêu cầu đơn hàng: có xác nhận kế toán
- Phiếu soạn hàng.

KẾ TOÁN KHO
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphan-mem-san-xuat-in-an-quang-cao-19%281%29.PNG&hash=3fa98bad1ab79f317ba5456ef5c4ce96


- Nhập xuất hàng
- Quản lý thông tin tạo phiếu giấy báo nhập kho.
- Quản lý thông tin tạo phiếu nhập nhập kho.
- Quản lý thông tin tạo phiếu điều chuyển hàng hóa giữa các kho với nhau.
- Quản lý thông tin tạo phiếu xuất kho hàng hóa.
- Thống kê hàng hóa kiểm tra tồn trong các kho hàng.
- Quản lý hàng sửa chữa, hàng hư
- Quản lý tồn tài sản

CHECK KHẢ NĂNG CUNG CẤP

- Check người – xe
- Khả năng đáp ứng hậu cần
- Khả năng đáp ứng kho thiết bị
- Khả năng cung cấp phòng mua
- Thống kê tồn:
+ Tại thời điểm
+ Hàng hóa
+ Kho hàng
+ Tồn kho
+ Số lượng đặt chưa xuất
+ Số lượng có thể nhập về
+ Số lượng sẳn sàng đáp ứng

- Các tiện ích: xuất dữ liệu và in báo cáo ra excel, word, dễ dàng và thân thiện.

- Phân quyền người dùng và quản lý ghi lại lịch sử chỉnh sửa, giúp tăng khả năng tương tác giao việc theo từng khâu, kiểm tra và quản lý lưu vết các sai sót để khắc phục đúng và kịp thời.
- Hệ thống quy trình công việc hợp lý, rõ ràng và đúng thực tế.

Những tính năng trên chỉ là những tính năng cơ bản cho một phần mềm quản lý cho công ty quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện. Tùy nhu cầu, quy trình quản lý của mỗi đơn vị mà Mekong Soft sẽ tư vấn, thiết kế giải pháp phù hợp nhất.

Quý doanh nghiệp cần phần mềm quản lý theo yêu cầu cho công ty quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện. Vui lòng liên hệ Mekong Soft gửi yêu cầu demo: 0939551190

Xem thêm tại: mekongsoft.com.vn
 
Top