Những cụm từ tiếng hay gặp trong cuộc sống

trần tú

New member
Xác minh
#1
Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, tiếng Anh cũng thú vị lắm đấy chứ.

Ví dụ: Khi đi lên trên cao bằng thang máy, bỗng nhiên thang máy ngừng lại. Một người sẽ nói:

  • Here we go again! (Thang máy lại hỏng nữa rồi!)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fprtienganh.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fgiai-thich-y-nghia-cua-cum-tu-here-we-go-la-gi-02-e1513933875815.jpg%3Fresize%3D600%252C225%26ssl%3D1&hash=514956d00731ea3e87e589108112a360
Ý nghĩa của Here we go
Hay hai người bạn nói chuyện với nhau, một người cứ huyên thuyên mãi không thôi, người kia sẽ nói:

Here we go”, ở mỗi trường hợp, nó lại mang một ý nghĩa và sắc thái khác nhau. Mong rằng từ đây, bạn có thể sử dụng nó trong thực tế cuộc sống của mình.
 
Top