Nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đô thị

Legoland

New member
#1
Mặc dầu quy hoạch, thống trị, áp dụng đất đô thị đã và đang được hoàn chỉnh bảo đảm an toàn theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, dân chủ và vô tư dẫu thế vẫn còn những có tuổi thọ, loại bỏ cần phải có giải pháp hạn chế và khắc phục.
khởi đầu ngày buôn bán trước hết của tuần công tác thứ 2 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban thương mại của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của Đoàn giám sát và đo lường về việc thực hiện cơ chế, lao lý về quy hoạch, thống trị, áp dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo report của Chính phủ, tổng chiều dài và rộng đất đô thị (chỉ tính các phường, thị trấn và các đô thị mới) là 1,4 triệu ha. Trong đó, kích thước đất nông nghiệp chiếm gần 60%, chiều dài và rộng đất phi nông nghiệp chiếm hơn 37%. Những năm vừa mới đây, diện tích đất Khu Vực đô thị tăng mạnh, chủ yếu là một số loại đất ở đô thị (tăng 21.000 ha), đất thiết kế cấu trúc hạ tầng (tăng 34.000ha).

Về dự án đầu tư khu đô thị mới, nhà ở đô thị trên cả nước có tổng cộng 4.438 dự án, tổng kích thước chiếm đất theo quy hoạch là 110.331ha, 3.045 dự án đang triển khai (chiếm 68,61%, diện tích đất là 79.697ha).

Tính đến cuối năm 2018, nước ta có 828 đô thị, gồm 2 đô thị đặc biệt, 19 đô thị các loại 1, 26 đô thị một số loại 2, 46 đô thị một số loại 3, 85 đô thị một số loại 4 và 650 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%.

Chủ nhiệm Ủy ban thương mại của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho thấy thêm, làm việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích thực hiện đất, thu hồi đất, bồi thường bổ trợ tái định cư đã và đang được thực hiện tương đối tuyệt vời. Tuy nhiên, việc áp dụng đất đai đô thị vẫn còn những có thời gian sống, hạn chế cần có phương án khắc chế.

chi tiết, việc lập, thẩm định, phê duyệt, thay đổi và sử dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị còn bất cập, chưa bán yêu cầu một cách thực tế. Ở một số dự án đầu tư chi tiêu có thực hiện đất đã và đang được giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng lại gây tình hình lãng mức phí, đất đai để hoang hóa.

một trong những dự án đầu tư theo hiệ tượng xây đắp - bàn giao (dự án BT), việc xác định giá trị công trình BT và báo giá trị quyền áp dụng đất để thanh toán chưa phù hợp đã dẫn tới tình trạng thanh toán quỹ đất đã vượt quá báo giá trị công trình BT gây thất thoát cho Ngân sách nhà nước.

chưa dừng lại ở đó, chưa tồn tại cơ chế để ngăn cản, xử lý tình hình đầu cơ đất đai, ở một trong những nơi có hiện tượng đẩy giá đất tăng đột biến trong không quá lâu đã liên quan đến môi trường đầu tư chi tiêu, gây khó khăn trong buôn bán làm chủ và điều hành thương mại vĩ mô.

Cơ cấu sử dụng đất chưa hài hòa, mật độ đất giành riêng cho phát triển hệ thống cấu tạo hạ tầng thấp (chiếm hơn 11% kích thước đất đô thị) đối với yêu cầu phát triển. Quy hoạch đô thị chưa đồng nhất với các quy hoạch hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng cộng đồng và cảnh quan môi trường, không đủ kết dính giữa những đô thị đã làm liên quan đến mỹ quan đô thị và nhu cầu của người dân đô thị; còn thêm tình trạng xây dựng không tuân thủ quy chế cai quản quy hoạch, kiến trúc.

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, hiện trạng đơn thư khiếu nại về đất đai có xu hướng giảm so với giai đoạn trước (từ 2009 đến năm 2013) nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số đơn thư khiếu nại (trên 60%).

nội dung phần lớn khiếu nại về báo giá đất, giải pháp bồi luôn, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất cũ đã qua những thời kỳ sử dụng chính sách cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mượn... Gần đây phát sinh một trong những khiếu nại ảnh hưởng đến cổ phần hóa tổ chức nhà nước, chuyển đổi tài sản công, cải tạo cao ốc cũ.
LEGOLAND là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, chuyên bán đất nền Hòa Xuân, đất Nam Hòa Xuân, đất Nam Cầu Nguyễn Tri Phương.
Xem bài viết về mua dat hoa xuan của Legoland tại:

legoland.com.vn/dat-nen-hoa-xuan
 
Top