Một số công thức tính diện tích hình bình hành

haiyen123

New member
Xác minh
#1
Các công thức tính diện tích, chu vi các hình học phẳng được xem là những công thức căn bản, “vỡ lòng” trong bộ môn toán học. Từ đó làm nền tảng để phát triển những công thức khác cũng như làm những bài toán liên quan sau này ở các cấp cao hơn. Bài viết này sẽ thống kê giúp các bạn tất tần tật công thức tính chu vi, diện tích các hình và mách cách học thuộc siêu đơn giản.
Xem chi tiết thêm
Diện tích, chu vi hình bình hành
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F9c6b23c9a000.jpg%3Fzoom%3D1.75%26w%3D720%26ssl%3D1&hash=54d19d377dbb1de67879317388fbb5bb

Hình bình hành là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.
Công thức tính diện tích hình bình hành
S = a x h
Trong đó:
 • a là độ dài cạnh đáy
 • h là độ dài chiều cao
Công thức tính chu vi hình bình hành
P = (a + b) x 2
Trong đó:
 • a là độ dài đáy
 • b là cạnh bên
Độ dài đáy: a = S : h
Chiều cao: h = S : a
Diện tích, chu vi hình chữ nhật
Hình chữ nhật là một hình tứ giác có ba góc vuông. Từ định nghĩa này, ta thấy hình chữ nhật là một tứ giác lồi có bốn góc vuông. Đây là hai hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
Công thức tính diện tích hình chữ nhật
Diện tích: S = a x b.
Biết DT tìm cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.
Công thức tính chu vi hình chữ nhật
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fstorage.googleapis.com%2Fimgvn%2F301f14427b7c.jpg%3Fzoom%3D1.75%26w%3D720%26ssl%3D1&hash=ea4ddca68f825930078dfd62842213ec

Chu vi: P = ( a + b) x 2.
Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ cạnh đã biết.
 • Nếu số đo một cạnh tăng n lần và giữ nguyên cạnh kia thì DT tăng n lần DT ban đầu.
 • Nếu một cạnh gấp lên n lần, cạnh kia gấp m lần thì DT tăng lên (n x m) lần DT ban đầu.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị và giữ nguyên cạnh còn lại thì chu vi tăng n x 2 đơn vị.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia tăng m đơn vị thì chu vi tăng (n + m) x 2 đơn vị.
 • Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia giảm m đơn vị thì:
  • Nếu n > m thì chu vi tăng (n – m) x 2 đơn vị .
  • Nếu n < m thì chu vi giảm (m- n ) x 2 đơn vị.
 
Top