Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không?

taiphamduc

New member
#1
Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế không? Thực chất, hóa đơn điện tử là hình thức thay thế cho hóa đơn giấy và giúp cho việc quản lý hóa đơn chứng từ được đơn giản và nhanh hơn. Hóa đơn điện tử hoàn toàn được kê khai thuế và thực hiện kê khai tương tự như đối với hóa đơn giấy.Căn cứ thực hiện kê khai thuế
Căn cứ thực hiện kê khai thuế được thực hiện theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Kê khai thuế sẽ được thực hiện theo tháng, quý hoặc năm
  • Nếu là doanh nghiệp đang hoạt động: Kê khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Nếu tổng doanh thu của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng sẽ kê khai theo tháng.
  • Nếu là doanh nghiệp mới thành lập (trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu sản xuất kinh doanh) việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi kinh doanh đủ 12 tháng sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hóa dịch vụ mà kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý.
 
Top