Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% có bị ấn định thuế

#1
1.Các ví như bị ấn định thuế
Căn cứ vào điểm e khoản 01 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về ấn định thuế đối sở hữu người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong giả dụ vi phi pháp luật về thuế
Căn cứ vào Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Luật quản lý thuế

“1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong những giả dụ sau đây:
a) Không đăng ký thuế;
b) Không nộp giấy tờ khai thuế: nộp giấy tờ khai thuế sau mười ngày, nhắc từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp giấy tờ khai thuế.
c) Không khai thuế, ko nộp bổ sung giấy tờ thuế theo bắt buộc của cơ thuế quan hoặc khai thuế ko chính xác, trung thực, hầu hết về căn cứ tính thuế;
d) Không đề đạt hoặc đề đạt ko đầy đủ, trung thực, xác thực số liệu trên sổ kế toán để xác định bổn phận thuế;
đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và những tài liệu buộc phải thiết liên quan tới việc xác định sổ thuế buộc phải nộp trong thời hạn quy định;

e)Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ ko theo giá trị giao tế thường nhật trên thị trường;
g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán của cải để không thực hiện trách nhiệm thuế.
Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:
a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế;
b) So sánh số thuế bắt buộc nộp của cơ sở buôn bán cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;
c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.
2.Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế
– Nếu nhà hàng cho công ty khác vay mang lãi suất 0%, là giả dụ “trao đổi ko theo giá trị giao du thường ngày trên thị trường“, vi phạm Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 & Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC - Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế , quy định Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong ví như

+ Mua, bán, thảo luận và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ ko theo giá trị giao tế bình thường trên thị trường;
+ Mức chế tài: truy vấn thu thuế TNDN, phạt 20% kê khai sai, 0.03%/ ngày ( trước 1/7/2016 là 0.05%/ ngày)
+ Thuộc đối tượng bị cơ thuế quan ấn định thuế khi cho siêu thị khác vay với lãi suất 0%, cơ quan thuế với thể căn cứ mức thuế suất cho vay đối mang nhà băng để xử lý ấn định thuế tróc nã thu thuế TNDN đối mang doanh nghiệp
+ Do ấy giả dụ kế toán xử lý vốn góp điều lệ bị thiếu chưa đủ thì cần khiến cho hiệp đồng mượn/biên bản cho mượn…không buộc phải làm giao kèo vay 0%.
 
Top