Cần bán nhanh số lượng 100 tấn ABS cục, không lẫn màu đen

ctyaz

New member
Xác minh
#1
Cần bán nhanh số lượng 100 tấn ABS cục, không lẫn màu đen
Hàng tại Đông Anh, Hà Nội
Các bác nào cần nhanh tay xúc nhá?
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fvesinhaz.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fban-nhanh-nhua-cuc-abs-hang-tai-ha-noi-400x225.jpg&hash=f1791b1276586be1c50aae489644e894

 
Top