Các loại Interleukin là gì?

haiyen123

New member
Xác minh
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fthu%25E1%25BB%2591c-tagrix-80-678x381.jpg&hash=159e63d429298b84cfaf49eb3e2f8359

Các nhóm thuốc sinh học điều trị ung thư
Các cytokin:

Đây là các protein có vai trò trong sự phát triển các tế bào hệ tạo máu và hệ lymphô. Đôi khi có sự lầm lẫn về cách gọi tên các protein loại này. Cytokin là một loại protein được sản xuất và tiết ra ở tế bào. Lymphokin là cytokin do lymphô bào sản xuất. Về chức năng, ngoài tác dụng kích thích sự phát triển các tế bào có các thụ thể đặc hiệu trên bề mặt, các cytokin còn có vai trò trong chống tăng sinh, gây biệt hóa và các tác dụng hoạt hóa chức năng.
Các Interferon
Interferon alpha (INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAsAAAAWCAIAAACZhvE0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAJxJREFUKFPlUbsVgzAMPHkWQpHHBGaDVJkCr2PaTJEKL0IF3kWRLMdQ0edFle7d6XMSMTMuw13Twv6iIgWqERKQ55FonLOYkXsw79FLOi019zFOX8iqKLyPexEzL8I2Xu5ZBVbfFCcoCq05OhR4ErBD3lZg6Ds7fwqPF%2Fz9djzDoesHYN10azHwftoamqsn82JOJMqsitpc%2BqvvfwBcJYm%2BpljYCAAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=6b3a5bb2e3221b843de99a2d9b535825
)
Một số interferon đã tỏ ra hữu ích trong điều trị UNG THƯ, trong đó interferon alpha (INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAKVJREFUKFPdkbENgzAQRb89C1AgJjAT0DGFs0Q2oLHXoAdv4AmiFLF3ce7OEKVJ6ii%2FQPf1ztbnW5VS8Fn6CyP0%2Bzj7UVWNPgNiL4Gi038nZwDjEo0yW0ef6gkLtTtD1m65isNr5G2NMH179tP2vD1P4o9ahq55r%2B%2B1rdF0A3B7UCCRXBbvqTo6Pc0Wcd2EZ7%2FgSll4PYeQOfkZh3DNW9PxrP71QZ%2F0%2BVxiSIH4JgAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=9821d8f566b1f65b31f77f00c0805156
) được nghiên cứu nhiều nhất.
Tác dụng điều biến miễn dịch của INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAKVJREFUKFPdkbENgzAQRb89C1AgJjAT0DGFs0Q2oLHXoAdv4AmiFLF3ce7OEKVJ6ii%2FQPf1ztbnW5VS8Fn6CyP0%2Bzj7UVWNPgNiL4Gi038nZwDjEo0yW0ef6gkLtTtD1m65isNr5G2NMH179tP2vD1P4o9ahq55r%2B%2B1rdF0A3B7UCCRXBbvqTo6Pc0Wcd2EZ7%2FgSll4PYeQOfkZh3DNW9PxrP71QZ%2F0%2BVxiSIH4JgAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=9821d8f566b1f65b31f77f00c0805156
bao gồm hoạt hóa tế bào diệt tự nhiên (NK Cell), điều biến sự sản xuất kháng thể của lymphô B và tạo trên bề mặt tế bào các kháng nguyên phức hợp, phù hợp tổ chức chính yếu (MHC) làm cho khối u nhạy cảm hơn với việc tiêu diệt qua miễn dịch trung gian. Tuy vậy, các tác dụng chống u chính của INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAKVJREFUKFPdkbENgzAQRb89C1AgJjAT0DGFs0Q2oLHXoAdv4AmiFLF3ce7OEKVJ6ii%2FQPf1ztbnW5VS8Fn6CyP0%2Bzj7UVWNPgNiL4Gi038nZwDjEo0yW0ef6gkLtTtD1m65isNr5G2NMH179tP2vD1P4o9ahq55r%2B%2B1rdF0A3B7UCCRXBbvqTo6Pc0Wcd2EZ7%2FgSll4PYeQOfkZh3DNW9PxrP71QZ%2F0%2BVxiSIH4JgAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=9821d8f566b1f65b31f77f00c0805156
có thể liên quan tới các tác dụng trực tiếp chống tăng sinh.
INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAKVJREFUKFPdkbENgzAQRb89C1AgJjAT0DGFs0Q2oLHXoAdv4AmiFLF3ce7OEKVJ6ii%2FQPf1ztbnW5VS8Fn6CyP0%2Bzj7UVWNPgNiL4Gi038nZwDjEo0yW0ef6gkLtTtD1m65isNr5G2NMH179tP2vD1P4o9ahq55r%2B%2B1rdF0A3B7UCCRXBbvqTo6Pc0Wcd2EZ7%2FgSll4PYeQOfkZh3DNW9PxrP71QZ%2F0%2BVxiSIH4JgAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=9821d8f566b1f65b31f77f00c0805156
có tác dụng tốt trong bệnh bạch cầu tế bào tóc và trong giai đoạn sớm của bệnh bạch cầu tủy mạn. Thuốc cũng có hoạt tính cao ở u lymphô ác tính không Hodgkin độ ác tính thấp, đa u tủy xương và u lymphô tế bào T ở da. Ngoài UNG THƯ hắc tố và UNG THƯ biểu mô tế bào thận, một số UNG THƯ biểu mô tế bào vẩy và tế bào đáy của da cũng đáp ứng với INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAKVJREFUKFPdkbENgzAQRb89C1AgJjAT0DGFs0Q2oLHXoAdv4AmiFLF3ce7OEKVJ6ii%2FQPf1ztbnW5VS8Fn6CyP0%2Bzj7UVWNPgNiL4Gi038nZwDjEo0yW0ef6gkLtTtD1m65isNr5G2NMH179tP2vD1P4o9ahq55r%2B%2B1rdF0A3B7UCCRXBbvqTo6Pc0Wcd2EZ7%2FgSll4PYeQOfkZh3DNW9PxrP71QZ%2F0%2BVxiSIH4JgAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=9821d8f566b1f65b31f77f00c0805156
. Các chỉ định khác của INF- α
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAKVJREFUKFPdkbENgzAQRb89C1AgJjAT0DGFs0Q2oLHXoAdv4AmiFLF3ce7OEKVJ6ii%2FQPf1ztbnW5VS8Fn6CyP0%2Bzj7UVWNPgNiL4Gi038nZwDjEo0yW0ef6gkLtTtD1m65isNr5G2NMH179tP2vD1P4o9ahq55r%2B%2B1rdF0A3B7UCCRXBbvqTo6Pc0Wcd2EZ7%2FgSll4PYeQOfkZh3DNW9PxrP71QZ%2F0%2BVxiSIH4JgAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D&hash=9821d8f566b1f65b31f77f00c0805156
bao gồm nhiễm trùng mãn với viêm gan C, Condylom mào gà và carcinomatosis thanh quản ở tuổi thiếu niên.
Interferon gamma
Interferon gamma (INF-γ
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAI5JREFUKFNj%2FP%2F%2FPwNuwIRHDig1uKW3pzOCQPp2mCfuTLSG8ydYpW37%2F39bGgMDiAYBENtqwm0wmwEidHuCFVQIwQKJo%2Ft7e3eBzraj%2BSpQi1Clt6d7MWyb6YkISSRpHYatLaiSQGUIuxGOg4ih2W01oRTJWKgFcIfD%2FIXQCvMYsk9RZMH%2Bxi37n3EAUwsA3FOnklJtAGYAAAAASUVORK5CYII%3D&hash=23d3cf9fa491ea42f777f2d26c27a58a
) làm tăng mức biểu hiện trên bề mặt của MHC và các kháng nguyên liên quan với khối u. INF-γ
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAI5JREFUKFNj%2FP%2F%2FPwNuwIRHDig1uKW3pzOCQPp2mCfuTLSG8ydYpW37%2F39bGgMDiAYBENtqwm0wmwEidHuCFVQIwQKJo%2Ft7e3eBzraj%2BSpQi1Clt6d7MWyb6YkISSRpHYatLaiSQGUIuxGOg4ih2W01oRTJWKgFcIfD%2FIXQCvMYsk9RZMH%2Bxi37n3EAUwsA3FOnklJtAGYAAAAASUVORK5CYII%3D&hash=23d3cf9fa491ea42f777f2d26c27a58a
hầu như không có tác dụng chống u khi sử dụng đơn thuần. Hiện tại INF-γ
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fgiadinhvuikhoe.net%2Fcac-nhom-thuoc-sinh-hoc-dieu-tri-ung-thu%2Fimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAoAAAAWCAIAAAB2RJoKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAAI5JREFUKFNj%2FP%2F%2FPwNuwIRHDig1uKW3pzOCQPp2mCfuTLSG8ydYpW37%2F39bGgMDiAYBENtqwm0wmwEidHuCFVQIwQKJo%2Ft7e3eBzraj%2BSpQi1Clt6d7MWyb6YkISSRpHYatLaiSQGUIuxGOg4ih2W01oRTJWKgFcIfD%2FIXQCvMYsk9RZMH%2Bxi37n3EAUwsA3FOnklJtAGYAAAAASUVORK5CYII%3D&hash=23d3cf9fa491ea42f777f2d26c27a58a
mới được dùng trong bệnh dạng u hạt (grarulomatous disease) mãn tính do có tác dụng phòng ngừa làm giảm khả năng nhiễm trùng nặng.
Các Interleukin
Interleukin-2 (IL-2)
IL-2 là một lymphokin, sản phẩm của các tế bào T được hoạt hóa, có khả năng gắn với các thụ thể bề mặt tế bào đặc hiệu nằm trên các lymphô tế bào. Ngoài ra, IL-2 còn có khả năng hoạt hóa các tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK Cell). Với các tính chất kích thích miễn dịch, IL-2 đã được nghiên cứu về khả năng chống u.
Trên các thử nghiệm lâm sàng, IL-2 khi dùng đơn thuần có tác dụng chống UNG THƯ biểu mô tế bào thận và UNG THƯ hắc tố. Tác dụng chống u cao nhất được thấy khi điều trị IL-2 liều cao. IL-2 đơn thuần với liều 600.000 hoặc 720.000 IU cách nhau 8 giờ trong 5 ngày đã được nghiên cứu và áp dụng cho điều trị UNG THƯ biểu mô tế bào thận di căn. Điều trị liều cao như vậy chỉ được dùng cho các bệnh nhân được chọn lọc kỹ lưỡng vể tình trạng tim phổi và do các thầy thuốc có kinh nghiệm sử dụng IL-2 theo dõi. IL-2 cũng được nghiên cứu dùng kết hợp với các vắc xin chống UNG THƯ.
 
Top