Các bước sang tên sổ đỏ mới nhất năm 2018

#1
Việc cấp quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo các giai đoạn sau:
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fstatic1.cafeland.vn%2FcafelandData%2Fupload%2Ftintuc%2Ftuvanhoidap%2F2018%2F05%2Ftuan-01%2Fso-do-so-hong-1525454384.jpg&hash=1e2b4780910706e0ac614ead89c4f80b


Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng

Hai bộ phận của công chứng viên hoặc ủy ban của người dân trong xã sẽ lập một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng phải được thực hiện trước công chứng viên hoặc người bảo lãnh của Ủy ban nhân dân. Vui lòng mang theo các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

2. Chứng minh nhân dân hoặc tài liệu tương đương của hai bên;

3. Xác nhận tình trạng hôn nhân, nếu không có đăng ký gia đình hoặc kết hôn ở bên kết hôn của cả hai bên;

4. Sổ nhật ký nhà hai bên
Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính:
1. Các cơ quan nhà nước cần thực hiện các thủ tục sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện của các địa phương nơi có đất (cửa hàng một cửa trong huyện)

2. Cần chuẩn bị hồ sơ

- Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản có chữ ký của người mua)

- Hoàn thuế thu nhập cá nhân (02 bản có chữ ký của người bán.- hợp đồng chứng thực (bản gốc 01)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản đất (01 bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Chứng minh nhân dân + Sổ đăng ký cư trú của người mua và người bán (01 bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

3. Thời hạn thanh toán nghĩa vụ tài chính: 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo

4. Phí phải trả sẽ bao gồm:
+ Phí đăng ký: 0,5% giá trị quyền sử dụng đất cụ thể Tỷ lệ phải trả = (diện tích đất) x (giá đất) x 0,5%
Giá đất phù hợp với bảng giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh nơi có đất.


+ Thuế thu nhập cá nhân: 2% giao dịch bất động sảnt.
Cơ sở pháp lý là Điều 29 Thuế đối với thu nhập từ mua bán đất của Luật Thuế thu nhập cá nhân:
"Thuế thu nhập đối với chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của người không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%.

+ Phí quản lý đất đai: Dựa trên từng quyết định của địa phương

+ Phí thẩm định: Cơ sở pháp lý tùy thuộc vào từng địa phương Vấn đề thực hiện: Các cá nhân đăng ký và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cần hoặc cần được đánh giá theo quy định. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định giao đất hoặc cho thuê đất và trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu. Nhà và tài sản khác kết nối với đất. Do đó, nếu yêu cầu chuyển bạn yêu cầu đánh giá, sẽ có phí định giá của ứng dụng được tính bằng 0,15% phí chuyển nhượng, tối đa 5 triệu đồng / hồ sơ.


Bước 3. Nộp hồ sơ sang tên
1) Cơ sở pháp lý:- Luật đất đai 2013;- Nghị định 43/2014 / ND-CP;- Thông tư số 24/2013 / TT-BTNM 2)Hồ sơ cần được chuẩn bị

a) Đơn xin cấp chứng chỉ (theo mẫu đã xác định); Được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cộng đồng về nguồn gốc và tình trạng sử dụng đất

b) Bản sao sổ ghi chép nhà, chứng minh thư

c) Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có);

d) Bản sao chứng thực các tài liệu trên tài sản gắn liền với đất, theo Quy định hiện hành (nếu có hàng hóa và yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu); và / Sơ đồ nhà hoặc công trường xây dựng (trừ các trường hợp được quy định trong các điều khoản dự kiến trong phần d của khoản này, các kế hoạch đã tồn tại cho nhà ở hoặc công trình xây dựng);

e) Văn bản ủy quyền nộp hoặc nhận chứng chỉ (nếu có);

f) Bản sao các tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trên đất liền, theo quy định của pháp luật (nếu có);

g) Tờ khai đăng ký nhà và phí đăng ký đất đai (theo mẫu quy định);

h) Yêu cầu phí sử dụng đất hoặc ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp không có khả năng tài chính để thanh toán phí sử dụng đất hoặc phí đăng ký).

3) Thẩm quyền tài phán: Các gia đình và cá nhân xin cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp chúng cho Ủy ban Nhân dân tại địa điểm nơi có đất hoặc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai của Quận.
4) Thời gian cấp giấy chứng nhận: hiện tại quy định có thể rút ngắn xuống còn 15 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý Nghị định số 01/2017 / ND-CP được quy định như sau:

Điều 61. Thời hạn thực hiện thủ tục đất hành chính

1. Thời gian thực hiện các thủ tục giao đất hoặc cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

b) Được phép thay đổi mục đích sử dụng đất trong tối đa 15 ngày.
 
Top