Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

    Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài Để tiết kiệm chi phí khi thành lập công ty. Luật Bistax luôn có những phương án tối ưu nhất dành cho nhà đầu tư. Tại bài viết này Luật Bistax chỉ nêu cụ thể Nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu gì. Mọi việc còn lại là do Luật Bistax thực hiện! Ưu...
  2. Q

    THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

    DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI LUẬT BISTAX NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ THỜI GIAN Cá nhân Tổ chức Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án 800 USD 1.000 USD 15 ngày làm việc Thay đổi vốn đầu tư 1.000 USD 1.500 USD 30 -35 ngày làm việc Góp vốn/Chuyển...
Top