Nội dung mới nhất bởi ngoctram

  1. N

    Học nghiệp vụ kế toán ngắn hạn

    Là một kế toán và đang đối mặt với công việc vất vả, lương thấp, “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, chủ yếu là ghi chép và báo cáo cơ bản mà vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Thiếu kỹ năng làm việc, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng về ngoại ngữ. Bạn đã sẵn...
Top